امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

دی وی دی کنکور آسان است

لیست محصولات کنکور آسان است به تفکیک پایه و رشته تحصیلی

دی وی دی کنکور آسان است

دی وی دی های نظام قدیم

ریاضی عنوان مدرس قیمت ویدیو نظریه معادلات و سهمی  مهندس امیر مسعودی ۹۵ نامعادلات (جبری,قدرمطلق,ترکیبی)  مهندس امیر مسعودی ۴۰ تابع جامع   مهندس امیر مسعودی ۱۰۰ قدرمطلق و جزء صحیح   مهندس…

دی وی دی کنکور آسان است

دی وی دی های انسانی

عنوان مدرس قیمت ویدیو اقتصاد دهم حاجی لر ۲۱۰ ریاضی دهم علیشاه ۱۳۵ عربی دهم دکتر آبان ۱۳۵ جامعه شناسی دهم حاجی لر ۹۰ منطق دهم محبوبی ۱۰۵ تاریخ ایران…

دی وی دی کنکور آسان است

دی وی دی های یازدهم ریاضی

حسابان عنوان مدرس قیمت ویدیو روش تست تابع حسابان مهندس امیر مسعودی ۹۰ آموزش تابع،معادله وسهمی مهندس شاهانی ۱۶۰ معادله حسابان مهندس امیر مسعودی ۸۰ تابع جامع حسابان مهندس امیر…