امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

مقالات مشاوره ای

مهندس امیر مسعودیمقالات مشاوره ای

همه چیز درباره ریاضی و فیزیک مهندس امیر مسعودی

از بحث سابقه و بیوگرافی که بگذریم مهمترین ویژگی دی وی دی های ریاضی و فیزیک مهندس امیر مسعودی تدریس با جان و دل ریاضی و فیزیک می باشد و چون از لحاظ تدریس فوق العاده پویا و با انرژی تدریس می کنند و باعث شوق و اشتیاق بیشتر و یادگیری بهتر دانش آموز می شوند .