امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

مقالات مشاوره ای

آزمون سراسریمقالات مشاوره ای

آخرین فرصت‌ها تا آزمون سراسری

از امروز تا آغاز برگزاری آزمون سراسری ۱۳۹۸ که در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه برگزار می‌گردد، یک ماه فرصت باقی مانده است و تا چشم به هم بزنیم، این روزها نیز می‌گذرد و موسم «کنکور» فرا می‌رسد. حال با توجه به این شرایط ویژه‌ زمانی برای داوطلبان آزمون سراسری سال جاری، شایسته دانستیم مواردی را که رعایت آنها در روزهای باقی‌مانده تا «کنکور» از سوی داوطلبان این آزمون، راه‌های رسیدن به موفقیت را برای آنها هموارتر می‌سازد

موفقیت در کنکورمقالات مشاوره ای

نکات اساسی برای موفقیت در کنکور

سعی کنید آن چه را که می خوانید در ذهن خود تجسم کنید، زمانی که مطالعات به خوبی در ذهن مجسم شود مانند حکاکی در ذهن مانده و حتی پس از کنکور هم آن مطالب برای دانش‌آموز کاربرد خواهد داشت.