امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

برنامه تلویزیونی

فعالیت کنکور آسان است در تلویزیون

برنامه تلویزیونی

اوج یادگیری

فعالیت و پخش برنامه اوج یادگیری از بهار سال ۱۳۹۵شروع شده و تا به امروز ادامه دارد. برنامه تلویزیونی اوج یادگیری حاصل همکاری موسسه گیلنا و شبکه دوم سیما است…