مهندس امیر مسعودی

امیر مسعودی

فعالیت های امیر مسعودی

دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران

دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه امیرکبیر

مدرس و مشاوره کنکور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری،آینده موفق،یادگیری آسان،یادگیری برتر)

مدرس درس ریاضی و فیزیک انتشارات گیلنا(کنکور آسان است)

قویترین تدریس ریاضی و فیزیک با ۱۱ سال سابقه تدریس و پاسخگویی به سوالات در کوتاه ترین زمان

ریاضی دهم تجربی

عنوانمدرسقیمت  ویدیو
مجموعه، الگو و دنبالهمهندس امیر مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنباله مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی مجموعه مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی مثلثات مهندس امیر مسعودی ۷۵
روش تست زنی معادله مهندس امیر مسعودی ۷۰
روش تست زنی نامعادله مهندس امیر مسعودی ۴۵
روش تست زنی تابع مهندس امیر مسعودی۵۰  
خلاقیت در تابع مهندس امیر مسعودی ۴۵
خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) مهندس امیر مسعودی ۳۰
روش تست زنی شمارش بدون شمردن مهندس امیر مسعودی ۴۵
مجموعه جامع آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۴۵
خلاقیت در آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۳۰
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم دوازدهم)مهندس امیر مسعودی ۱۰۰

ریاضی یازدهم تجربی


عنوان
مدرسقیمتویدیو
معادله و سهمیمهندس امیر مسعودی۷۵
آموزش جامع تستی تابعمهندس امیر مسعودی۷۰
روش تست زنی تابعمهندس امیر مسعودی۹۰
روش تست زنی مثلثاتمهندس امیر مسعودی۷۵
آموزش جامع هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی۴۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتیمهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست حد وپیوستگی مهندس امیر مسعودی۱۳۵
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم ودوازدهم)مهندس امیر مسعودی۹۵
آموزش جامع احتمال (سه سال)مهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست حد وپیوستگی ( یازدهم و دوازدهم)مهندس امیر مسعودی۱۹۵
آموزش جامع هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی۶۰
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال مهندس امیر مسعودی۵۰
خلاقیت احتمال مهندس امیر مسعودی۵۰

ریاضی دوازدهم تجربی

عنوانمدرسقیمتویدیو
روش تست تابع جامع مهندس امیر مسعودی۱۳۰
آموزش جامع احتمال کنکور مهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی احتمال مهندس امیر مسعودی۹۵
روش تست زنی حد بی نهایت و حد در بی نهایت
مهندس امیر مسعودی۸۵
روش تست زنی تابع مهندس امیر مسعودی۷۰
مشتق وکاربرد مشتق مهندس امیر مسعودی۲۶۰
روش تست مثلثات مهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست مثلثات جامع مهندس امیر مسعودی۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰

حسابان دهم ریاضی

عنوانمدرسقیمت  ویدیو
مجموعه، الگو و دنبالهمهندس امیر مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنباله مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی مجموعه مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی مثلثات مهندس امیر مسعودی ۷۵
روش تست زنی معادله مهندس امیر مسعودی ۷۰
روش تست زنی نامعادله مهندس امیر مسعودی ۴۵
روش تست زنی تابع مهندس امیر مسعودی۵۰  
خلاقیت در تابع مهندس امیر مسعودی ۴۵
خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) مهندس امیر مسعودی ۳۰
روش تست زنی شمارش بدون شمردن مهندس امیر مسعودی ۴۵
مجموعه جامع آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۴۵
خلاقیت در آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۳۰
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم دوازدهم)مهندس امیر مسعودی ۱۰۰

حسابان یازدهم ریاضی

عنوانمدرسقیمتویدیو
روش تست تابع حسابان مهندس امیر مسعودی۹۰
معادله حسابان مهندس امیر مسعودی۸۰
تابع جامع حسابان مهندس امیر مسعودی۹۰
روش تست تابع حسابانمهندس امیر مسعودی۹۰
آموزش مثلثات حسابانمهندس امیر مسعودی۸۰
آموزش هندسه تحلیلی مهندس امیر مسعودی۶۵
روش تست هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی۴۵
لگاریتم مهندس امیر مسعودی۱۱۵
آموزش جامع احتمال کنکور مهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست احتمالمهندس امیر مسعودی۱۱۵
آموزش جامع معادله وتابع درجه۲سهمی حسابانمهندس امیر مسعودی۱۶۰
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰

حسابان دوازدهم ریاضی

عنوانمدرسقیمتویدیو
آموزش جامع احتمال کنکور مهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست تابع جامع مهندس امیر مسعودی۱۵۰
روش تست زنی احتمال مهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی تابع مهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست مثلثات مهندس امیر مسعودی۵۰
روش تست مثلثات جامع مهندس امیر مسعودی۱۳۰
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰

فیزیک دهم

عنوانمدرسقیمت  ویدیو
فیزیک و اندازه گیریمهندس امیر مسعودی ۴۰
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی مهندس امیر مسعودی ۶۰
مجموعه آموزش کاروانرژی وتوان مهندس امیر مسعودی ۷۰
روش تست‌زنی کار و انرژی مهندس امیر مسعودی ۵۰
آموزش جامع ویژگی های فیزیکی مواد مهندس امیر مسعودی ۸۰
روش تست زنی ویژگی فیزیکی مواد مهندس امیر مسعودی ۷۵
دما,گرما و قانون گازها جامع مهندس امیر مسعودی ۷۰
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازها مهندس امیر مسعودی ۷۵
همایش فیزیک ۱۰ و ۱۱ تجربی مهندس امیر مسعودی ۴۷۰

فیزیک یازدهم


عنوان
مدرسقیمتویدیو
الکتریسیته ساکن مهندس امیر مسعودی۷۰
روش تست خازن مهندس امیر مسعودی۴۰
روش تست ساکن مهندس امیر مسعودی۷۵
آموزش جریان ومدار مهندس امیر مسعودی۱۲۰
روش تست جریان ومدار مهندس امیر مسعودی۱۱۵
آموزش القا والکترومغناطیس مهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست مغناطیس مهندس امیر مسعودی۱۱۰
روش تست القا مهندس امیر مسعودی۱۱۵

فیزیک دوازدهم

عنوانمدرسقیمتویدیو
روشهای تست زنی حرکت شناسی مهندس امیر مسعودی۱۳۰
روش تست نوسان مهندس امیر مسعودی۱۱۵

5 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست