امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

دی وی دی های یازدهم تجربی

دی وی دی های یازدهم تجربی

5٫0 rating based on 1,234 ratings

ریاضی


عنوان
مدرسقیمتویدیو
معادله و سهمیمهندس امیر مسعودی۷۵
آموزش جامع معادله و سهمیمهندس شاهانی۱۶۰
آموزش جامع تستی تابعمهندس امیر مسعودی۷۰
روش تست زنی تابعمهندس امیر مسعودی۹۰
روش تست زنی مثلثاتمهندس امیر مسعودی۷۵
آموزش جامع هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی۴۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتیمهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست حد وپیوستگی مهندس امیر مسعودی۱۳۵
آموزش حد و پیوستگیمهندس شاهانی۱۳۵
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم ودوازدهم)مهندس امیر مسعودی۹۵
آموزش جامع احتمال (سه سال)مهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست حد وپیوستگی ( یازدهم و دوازدهم)مهندس امیر مسعودی۱۹۵
آموزش جامع هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی۶۰
هندسه فصل ۲ مهندس شاهانی۱۰۵
روش تست زنی هندسه فصل ۲ مهندس شاهانی۴۵
ریاضی جامع مهندس علیشاه۱۴۰
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال مهندس امیر مسعودی ۵۰
خلاقیت احتمال مهندس امیر مسعودی ۵۰

فیزیک


عنوان
مدرسقیمتویدیو
الکتریسیته ساکن مهندس امیر مسعودی۷۰
روش تست خازن مهندس امیر مسعودی۴۰ویدیو
روش تست ساکن مهندس امیر مسعودی۷۵
آموزش جریان ومدار مهندس امیر مسعودی۱۲۰
روش تست جریان ومدار مهندس امیر مسعودی۱۱۵
آموزش القا والکترومغناطیس مهندس امیر مسعودی۷۵ویدیو
روش تست مغناطیس مهندس امیر مسعودی۱۱۰ ویدیو
روش تست القا مهندس امیر مسعودی۱۱۵ ویدیو

شیمی


عنوان
مدرسقیمتویدیو
قدر هدایای زمینی را بدانیممهندس عارف ربیعیان۷۵
در پی غذای سالممهندس عارف ربیعیان۱۰۵
پوشاک نیازی پایان ناپذیرمهندس عارف ربیعیان۷۵
روشهای تست زنی شیمی فصل اولمهندس عارف ربیعیان۲۱۰ویدیو
روشهای تست زنی شیمی فصل دوممهندس عارف ربیعیان۱۳۵ویدیو
روشهای تست زنی شیمی فصل سوممهندس عارف ربیعیان۷۵ویدیو
همایش دهم و یازدهممهندس عارف ربیعیان۲۸۰
محاسبات شیمیمهندس عارف ربیعیان۳۰

زیست

عنوانمدرسقیمتویدیو
زیست دکتر شیخی۱۰۰
روش تست زنی زیست دکتر شیخی۱۰۰
خلاقیت در زیست دکتر شیخی۱۰۰
همایش زیست دکتر شیخی۱۵۰
فصل ۱ و ۲ زیست دکتر حسینی نیا۴۰
فصل ۳ تا ۵ زیست دکتر حسینی نیا۶۰
همایش سه روزه زیست شناسی پایه (سال دهم و یازدهم)دکتر شیخی۲۲۵
آموزش جامع دکتر پازوکی۳۲۰

ادبیات

عنوانمدرسقیمتویدیو
ادبیات استاد احمدی۱۵۰
نگارش استاد احمدی۷۵
روش تست زنی ادبیاتاستاد احمدی۱۳۵
همایش ادبیات استاد احمدی۱۰۵
جمع‌بندی ادبیات استاد احمدی۹۰
خلاقیت در واژگان و املا استاد احمدی۸۰
آموزش جامع زبان فارسی استاد احمدی۱۲۰
تاریخ ادبیات استاد احمدی۴۰

زبان

عنوانمدرسقیمتویدیو
زبان درس اولمحبوبی۷۵
زبان درس دوممحبوبی۶۰
زبان درس سوممحبوبی۵۰
روش تست زنی زبان محبوبی۱۵۰
آموزش جامع زبان انگلیسی محبوبی۱۸۰
روش تست زنی زبان محبوبی۹۰

عربی

عنوانمدرسقیمتویدیو
عربی ۲ (آموزش کامل)استاد احمدی۱۰۵
خلاقیت در عربیاستاد احمدی۳۰
قواعد عربی استاد احمدی۲۶۰

دین و زندگی

عنوانمدرسقیمتویدیو
دین و زندگی درس ۱ تا ۱۲استاد احمدی۱۸۰
کتاب دین و زندگی آسان استاستاد احمدی۴۰
روش تست زنی دینی استاد احمدی۲۰۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.