امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

دی وی دی های دوازدهم ریاضی

دی وی دی های دوازدهم ریاضی

5٫0 rating based on 1,234 ratings

حسابان

عنوانمدرسقیمتویدیو
آموزش جامع احتمال کنکور مهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست تابع جامع مهندس امیر مسعودی۱۵۰
روش تست زنی احتمال مهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی تابع مهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست مثلثات مهندس امیر مسعودی۵۰
روش تست مثلثات جامع مهندس امیر مسعودی۱۳۰
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰

فیزیک

عنوانمدرسقیمتویدیو
روشهای تست زنی حرکت شناسی مهندس امیر مسعودی۱۵۰
روش تست نوسان مهندس امیر مسعودی۱۱۵

شیمی

عنوانمدرسقیمتویدیو
روش تست زنی شیمی فصل ۱مهندس عارف ربیعیان۲۰۰ویدیو
روش تست زنی شیمی فصل ۲مهندس عارف ربیعیان۲۰۰ویدیو
روش تست زنی شیمی فصل ۳مهندس عارف ربیعیان۱۶۰ ویدیو
روش تست زنی شیمی فصل ۴مهندس عارف ربیعیان۱۵۵ ویدیو

ادبیات

عنوانمدرسقیمتویدیو
روشهای تست زنی آرایه های ادبی (نظام جدید)استاد احمدی۶۰
ادبیات استاد احمدی۲۸۰
آموزش جامع زبان فارسی استاد احمدی۱۲۰
روش تست ادبیات استاد احمدی۱۶۰
جمع بندی تاریخ ادبیات استاد احمدی۴۰
روش تست قرابت استاد احمدی۴۰
روش تست املا و واژکان جامعاستاد احمدی۱۶۰

زبان انگلیسی

عنوانمدرسقیمتویدیو
آموزش زبان درس اولمحبوبی۴۵
روش تست زنی زبان دانش زاده۱۸۰
همایش زبان دانش زاده۱۰۰
آموزش فصل اول دانش زاده۸۰
آموزش فصل دوم دانش زاده۸۰
جمع بندی زباندانش زاده۱۰۰

عربی

عنوانمدرسقیمتویدیو
قواعد عربی استاد احمدی۱۶۰
آموزش عربی استاد احمدی۸۰
جمع بندی عربیاستاد احمدی۱۲۰

دین و زندگی

عنوانمدرسقیمتویدیو
دینی درس ۱ و ۲استاد احمدی۴۰
دینی درس ۳ تا ۵استاد احمدی۶۰
آموزش جامع دین و زندگی درس ۶ تا ۱۰استاد احمدی۱۰۰
روش تست زنی دینی درس ۱ تا ۵استاد احمدی۱۰۰
روش تست درس ۶ تا ۱۰استاد احمدی۱۰۰

موسسه گیلنا برای دانش آموزان پایه دوازدهم و فارغ التحصیل نظام جدید طرح نخبگان پلاس را درنظر گرفته شده است تا با مشاوره ای قابل اجرا و بهینه سازی زمان کم باقی مانده تا کنکور را با بازدهی بالا سپری کنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.