امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

دی وی دی های دوازدهم تجربی

دی وی دی های دوازدهم تجربی

5٫0 rating based on 1,234 ratings

ریاضی

عنوانمدرسقیمتویدیو
روش تست تابع جامع مهندس امیر مسعودی۱۳۰
آموزش جامع احتمال کنکور مهندس امیر مسعودی۱۰۰
ریاضی مهندس علیشاه۲۱۰
روش تست زنی احتمال مهندس امیر مسعودی۹۵
روش تست زنی حد بی نهایت و حد در بی نهایت
مهندس امیر مسعودی۸۵
روش تست زنی تابع مهندس امیر مسعودی۷۰
مشتق وکاربرد مشتق مهندس امیر مسعودی۲۶۰
روش تست مثلثات مهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست مثلثات جامع مهندس امیر مسعودی۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰

فیزیک

عنوانمدرسقیمتویدیو
روشهای تست زنی حرکت شناسی مهندس امیر مسعودی۱۳۰
روش تست نوسان مهندس امیر مسعودی۱۱۵
آموزش نوسان وموجمهندس شاهانی۱۲۰
آموزش جامع مهندس علیشاه۱۸۰

شیمی

عنوانمدرسقیمتویدیو
روش تست زنی شیمی فصل ۱مهندس عارف ربیعیان۲۰۰ویدیو
روش تست زنی شیمی فصل ۲مهندس عارف ربیعیان۲۰۰ویدیو
روش تست زنی شیمی فصل ۳مهندس عارف ربیعیان۱۶۰ ویدیو
روش تست زنی شیمی فصل ۴مهندس عارف ربیعیان۱۵۵ ویدیو

زیست

عنوانمدرسقیمتویدیو
خلاقیت زیست فصل ۱دکتر شیخی۶۰
آموزش زیست فصل ۱ تا ۴دکتر امیری۲۴۰
آموزش زیست جامع دکتر پازوکی۲۴۰
جمع بندی زیست دکتر پازوکی۱۰۰

ادبیات

عنوانمدرسقیمتویدیو
روشهای تست زنی آرایه های ادبی (نظام جدید)استاد احمدی۶۰
ادبیات استاد احمدی۲۸۰
آموزش جامع زبان فارسی استاد احمدی۱۲۰
روش تست ادبیات استاد احمدی۱۶۰
جمع بندی تاریخ ادبیات استاد احمدی۴۰
روش تست قرابت استاد احمدی۴۰
روش تست املا و واژکان جامعاستاد احمدی۱۶۰

زبان انگلیسی

عنوانمدرسقیمتویدیو
آموزش زبان درس اولمحبوبی۴۵
روش تست زنی زبان دانش زاده۱۸۰
همایش زبان دانش زاده۱۰۰
آموزش فصل اول دانش زاده۸۰
آموزش فصل دوم دانش زاده۸۰
جمع بندی زبان دانش زاده۱۰۰

عربی

عنوانمدرسقیمتویدیو
قواعد عربی استاد احمدی۱۶۰
آموزش عربی استاد احمدی۸۰
جمع بندی عربیاستاد احمدی۱۲۰

دین و زندگی

عنوانمدرسقیمتویدیو
دینی درس ۱ و ۲استاد احمدی۴۰
دینی درس ۳ تا ۵استاد احمدی۶۰
آموزش جامع دین و زندگی درس ۶ تا ۱۰استاد احمدی۱۰۰
روش تست زنی دینی درس ۱ تا ۵استاد احمدی۱۰۰
روش تست درس ۶تا۱۰استاد احمدی۱۰۰

موسسه گیلنا برای دانش آموزان پایه دوازدهم و فارغ التحصیل نظام جدید طرح نخبگان پلاس را درنظر گرفته شده است تا با مشاوره ای قابل اجرا و بهینه سازی زمان کم باقی مانده تا کنکور را با بازدهی بالا سپری کنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.