امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

دی وی دی های دهم ریاضی

دی وی دی های دهم ریاضی

5٫0 rating based on 1,234 ratings

حسابان

عنوانمدرسقیمت   ویدیو
مجموعه، الگو و دنباله مهندس امیر مسعودی ۱۰۰ ویدیو
روش تست زنی الگو و دنباله مهندس امیر مسعودی ۶۰ ویدیو
روش تست زنی مجموعه مهندس امیر مسعودی ۶۰ ویدیو
روش تست زنی مثلثات مهندس امیر مسعودی ۷۵ ویدیو
روش تست زنی معادله مهندس امیر مسعودی ۷۰ ویدیو
روش تست زنی نامعادله مهندس امیر مسعودی ۴۵ ویدیو
روش تست زنی تابع مهندس امیر مسعودی ۵۰   ویدیو
خلاقیت در تابع مهندس امیر مسعودی ۴۵ ویدیو
خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) مهندس امیر مسعودی ۳۰
روش تست زنی شمارش بدون شمردن مهندس امیر مسعودی ۴۵
مجموعه جامع آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۶۰ ویدیو
روش تست زنی آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۴۵ ویدیو
خلاقیت در آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۳۰ ویدیو
آموزش جامع مثلثاتمهندس شاهانی ۹۰ ویدیو
توانهای گویا و عبارات جبری مهندس شاهانی ۱۰۵
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم دوازدهم) مهندس امیر مسعودی ۱۰۰ ویدیو
هندسه ریاضیمهندس علیشاه۱۱۰
روش تست ریاضی مهندس علیشاه ۱۴۰
آموزش ریاضی مهندس علیشاه ۲۷۰
آموزش جامع ریاضی مهندس شاهانی۲۴۰
فصل ۱ و ۲ هندسه مهندس شاهانی۱۰۵
فصل ۳ و ۴ هندسه مهندس شاهانی۹۰

فیزیک

عنوانمدرسقیمت   ویدیو
فیزیک و اندازه گیری مهندس امیر مسعودی ۴۰
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی مهندس امیر مسعودی ۶۰
مجموعه آموزش کاروانرژی وتوان مهندس امیر مسعودی ۷۰ ویدیو
روش تست‌زنی کار و انرژی مهندس امیر مسعودی ۵۰ ویدیو
آموزش جامع ویژگی های فیزیکی مواد مهندس امیر مسعودی ۸۰ ویدیو
روش تست زنی ویژگی فیزیکی مواد مهندس امیر مسعودی ۷۵ ویدیو
دما,گرما و قانون گازها جامع مهندس امیر مسعودی ۷۰ ویدیو
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازها مهندس امیر مسعودی ۷۵ ویدیو
ترمودینامیک مهندس شاهانی۶۰
آموزش فیزیک فصل اول تا چهارم مهندس شاهانی ۱۸۰ ویدیو
همایش فیزیک ۱۰ و ۱۱ ریاضی مهندس امیر مسعودی ۵۰۵

شیمی

عنوانمدرسقیمت   ویدیو
کیهان,زادگاه الفبای هستی مهندس عارف ربیعیان ۱۰۵
ردپای گازها در زندگی مهندس عارف ربیعیان ۱۲۰
آب و آهنگ مهندس عارف ربیعیان ۱۰۵
همایش دهم و یازدهم مهندس عارف ربیعیان ۲۸۰
روش تست زنی فصل ۱ کیهان مهندس عارف ربیعیان ۱۳۵ ویدیو
روش تست زنی فصل ۲ ردپای گازها مهندس عارف ربیعیان ۱۰۵ ویدیو
روش تست فصل ۳ آب آهنگ زندگی مهندس عارف ربیعیان ۱۲۰ ویدیو

ادبیات

عنوانمدرسقیمت   ویدیو
ادبیات استاد احمدی ۱۸۰
نگارش ۱ استاد احمدی ۷۵
جمع‌بندی ادبیات استاد احمدی ۶۰
روش تست زنی ادبیات استاد احمدی ۱۳۵
آموزش جامع زبان فارسی استاد احمدی ۱۴۰
تاریخ ادبیات استاد احمدی ۴۰
روش تست قرابت استاد احمدی ۶۰

زبان انگلیسی

عنوانمدرسقیمت   ویدیو
زبان درس ۱ و ۲ محبوبی ۱۵۰
زبان درس ۳ و ۴ محبوبی ۱۵۰
روش تست ریدینگ محبوبی ۴۵
روش تست کلوزتست محبوبی ۴۵
روش تست زبان (دانش زاده) دانش زاده ۱۰۵

عربی

عنوانمدرسقیمت   ویدیو
عربی درس ۱ تا ۴ استاد احمدی ۱۰۵
عربی درس ۵ تا ۸ استاد احمدی ۱۰۵
کتاب آسان آموز واژگان عربی استاد احمدی ۴۰
تمرین‌های عربی استاد احمدی ۴۰
خلاقیت در عربی (اسم و اشاره) استاد احمدی ۴۰
خلاقیت در عربی (اعداد) استاد احمدی ۴۰
روش تست عربی استاد احمدی ۲۰۰

دین و زندگی

عنوانمدرسقیمت   ویدیو
دین و زندگی درس ۱ تا ۶ استاد احمدی ۹۰
دین و زندگی درس ۷ تا ۱۲ استاد احمدی ۹۰
کتاب دینی آسان است استاد احمدی ۴۰
روش تست زنی دینی به همراه کتاب استاد احمدی ۱۱۰
خلاقیت دینی دورس ۱ تا ۱۲ استاد احمدی ۱۸۰

موسسه گیلنا طرح آینده سازان را برای دانش آموزان پایه دهم در نظر گرفته است تا با مشاوره ای کارآمد شاهد موفقیت های شما باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.