امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

جزوات و نمونه سوالات پایه یازدهم (کنکور آسان است)

جزوات و نمونه سوالات پایه یازدهم (کنکور آسان است)

5٫0 rating based on 1,234 ratings

جزوه ادبیات کنکور آسان است

عنوانفایل
جمع بندی ادبیات یازدهمدانلود
جمع بندی ادبیات یازدهمدانلود

جزوه زبان انگلیسی کنکور آسان است

عنوانفایل
زبان پایهدانلود
۸۰۰ تست زبان دانلود
نمونه سوال وپاسخنامه زبان دانلود

جزوه شیمی عارف ربیعیان

عنوانفایل
فصل اول -ربیعیان دانلود
فصل دوم -ربیعیان دانلود
فصل سوم -ربیعیان دانلود
فصل اول دانلود
فصل دوم دانلود
فصل سوم دانلود
تست فصل سوم دانلود
نمونه سوال دانلود
نکات موازنه دانلود
جمع بندی مسایل شیمی با تست دانلود
فصل سوم شیمی دانلود
نمونه سوال به همراه پاسخ دانلود

جزوه زیست کنکور آسان است

عنوانفایل
فصل دوم زیست دانلود
نمونه سوال دانلود
جمع بندی و تست دانلود
جمع بندی کل زیست دانلود
جمع بندی وتست زیست مبحث تنظیم عصبی دانلود

جزوه عربی یازدهم

عنوانفایل
درسنامه جامع عربی یازدهمدانلود

جزوه فیزیک امیر مسعودی

عنوانفایل
فصل اول ودوم فیزیک دانلود
نمونه سوال فیزیک فصل دومدانلود
جمع بندی فرمول های فیزیک دانلود

جزوه هندسه

عنوانفایل
نمونه سوالات هندسهدانلود

جزوه حسابان

عنوانفایل
جزوه ونمونه سوال حسابان فصل اولدانلود
جزوه ونمونه سوال حسابان فصل دومدانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.