امروز جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

جزوات و نمونه سوالات پایه یازدهم

جزوات و نمونه سوالات پایه یازدهم

5٫0 rating based on 1,234 ratings

ادبیات

عنوانفایل
جمع بندی ادبیات یازدهمدانلود
جمع بندی ادبیات یازدهمدانلود

زبان انگلیسی

عنوانفایل
زبان پایهدانلود
۸۰۰ تست زبان دانلود
نمونه سوال وپاسخنامه زبان دانلود

شیمی

عنوانفایل
فصل اول -ربیعیان دانلود
فصل دوم -ربیعیان دانلود
فصل سوم -ربیعیان دانلود
فصل اول دانلود
فصل دوم دانلود
فصل سوم دانلود
تست فصل سوم دانلود
نمونه سوال دانلود
نکات موازنه دانلود
جمع بندی مسایل شیمی با تست دانلود
فصل سوم شیمی دانلود
نمونه سوال به همراه پاسخ دانلود

زیست

عنوانفایل
فصل دوم زیست دانلود
نمونه سوال دانلود
جمع بندی و تست دانلود
جمع بندی کل زیست دانلود
جمع بندی وتست زیست مبحث تنظیم عصبی دانلود

عربی

عنوانفایل
درسنامه جامع عربی یازدهمدانلود

فیزیک

عنوانفایل
فصل اول ودوم فیزیک دانلود
نمونه سوال فیزیک فصل دومدانلود
جمع بندی فرمول های فیزیک دانلود

هندسه

عنوانفایل
نمونه سوالات هندسهدانلود

حسابان

عنوانفایل
جزوه ونمونه سوال حسابان فصل اولدانلود
جزوه ونمونه سوال حسابان فصل دومدانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.